BY COUNTRY:
BY REGION:
BY SECTOR:
BY BUDGET:
BY REPORTING ORGANISATION:
CLEAR ALL
Reloading project map
Support to International Development Association (IDA)
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 176.953.016,82
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Ratificering av ett finansieringsavtal gällande den elfte europeiska utvecklingsfonden (EUF 11). Sverige ska betala 896 604 897 euro under perioden för nästkommande fleråriga budgetram (2014-2020)
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 243.698.002,45
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Utbetalning svenskt bidrag till Internationella Utvecklingsfonden (IDA) 2011. IDA 14, IDA 15, IDA 16.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 612.944.281,39
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T20:28:16
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Post-completion
Participating organisations:
Utfärdande av skuldbevis avseende Sveriges bidrag till Gröna klimat fonden 2015-2022.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 583.098.878,99
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Sweden's contribution to the EDF as stipulated by the Internal Agreement and the Cotonou Agreement. The main part of the contribution is managed by the European Commission, whilst a small part is managed by the European Investment Bank. There is thus one donor project number but two channels of delivery. This corresponds to the format used by the Commission.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 551.917.465,56
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Support to the Multilateral Debt Relief Initiative (IDA MDRI)
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 418.831.178,30
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Support to The Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria (GFATM)
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 366.764.691,75
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Utbetalning av det svenska bidraget till Internationella utvecklingsfonden (IDA) för budgetåret 2013.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 333.177.240,07
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T20:30:40
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Support to Global Environment Facility Trust Fund (GEF)
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 283.954.576,60
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
General budget support to the implementation of the poverty reduction strategy/Government Operational Plan together with 18 other GBS donors within the framework of a joint MoU signed in March 2009.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 261.086.881,28
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Sveriges bidrag till Europeiska utvecklingsfonden (EUF)2011, 2012.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 227.508.213,50
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Post-completion
Participating organisations:
Generellt budgetstöd till Tanzania baserat på regeringens fattigdomsstrategi.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 214.672.737,56
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Basstöd till FN:a utvecklingsprogram, UNDP.2011,2012
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 207.965.480,89
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Post-completion
Participating organisations:
Kärnbidrag FN:s flyktingkommissariat (UNHCR)2011.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 185.025.892,29
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Basbudgetstöd till FN:s livsmedelsprogram (WFP) 2011
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 167.972.119,18
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Post-completion
Participating organisations:
Aktiviteten "Generellt Budgetstöd" saknar en beskrivande text. Kontrollera om det finns dokument knutna till aktiviteten eller kontakta Sida för att få mer information. Ring 08–698 50 00 eller skicka e-post till sida@sida.se.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 156.107.259,44
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Post-completion
Participating organisations:
Ett oöronmärkt bidrag till Moçambiques statsbudget för genomförande av fattigdomsstrategin. Målet är att stärka till offentlig verksamhet som bidrar till fattigdomsminisktning på ett sätt som ökar Moçambiques ägarksap för sin utvecklingsagenda och stärker landets egna system.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 148.690.214,14
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Basbudgetstöd till FN:s barnfond UNICEF 2011.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 144.881.612,23
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T20:29:15
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Post-completion
Participating organisations:
Utbetalning av Sveriges bidrag år 2011 och 2012 till FN:s fond för katastrofbistånd (CERF). AT
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 144.047.424,14
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Post-completion
Participating organisations:
Utbetalning till Världsbanken av bidrag för 2012 till Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM).
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 140.347.766,99
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Post-completion
Participating organisations:
EFA FTI Catalytic Fund arbetar med att stödja fattiga länders utbildningsplaner. Fonden som administreras av WB.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 134.572.069,22
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T20:28:38
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Basbudgetstöd UNFPA 2011.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 134.468.246,36
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Post-completion
Participating organisations:
Sida finansierar 10 tjänster vid Internationella Programkontoret på Gotland i enlighet med regeringsbeslut UD 2005/3144/GU. IPK ansvarar för följande program: MFS, Linneus-Palme, Sidas resestipendier, Athena och Den Globala skolan.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 130.465.648,46
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T21:04:40
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Den föreslagna insatsen omfattar ett två-årigt svenskt övergångsavtal för Generellt Budgetstöd (GBS), juli 2013- juni 2015, Intentionen är att under denna omställningstid utveckla ett resultatbaserat utbetalningsinstrument där svenska utbetalningar relateras till relevanta resultatområden i den nya strategin och på ett sätt som också kan samexistera med vad andra givare utvecklar.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 123.368.000,29
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Support to The Multilateral Debt Relief Initiative (AfDF MDRI)
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 116.672.357,18
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Loading projects