BY COUNTRY:
BY REGION:
BY SECTOR:
BY BUDGET:
BY REPORTING ORGANISATION:
CLEAR ALL
Reloading project map
Support to International Development Association (IDA)
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 176.953.016,82
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Utbetalning svenskt bidrag till Internationella Utvecklingsfonden (IDA) 2011. IDA 14, IDA 15, IDA 16.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 612.944.281,39
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T20:28:16
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Post-completion
Participating organisations:
Support to the Multilateral Debt Relief Initiative (IDA MDRI)
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 418.831.178,30
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Utbetalning av det svenska bidraget till Internationella utvecklingsfonden (IDA) för budgetåret 2013.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 333.177.240,07
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T20:30:40
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Svenskt bidrag till Internationella utvecklingsfondens deltagande i det multilaterala skuldavskrivningsinitiativet (MDRI) för 2011.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 43.652.872,06
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Post-completion
Participating organisations:
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 28.508.907,11
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Post-completion
Participating organisations:
Utbetalning av det svenska bidraget till Internationella utvecklingsfondens deltagane i det multilatera skuldavskrivningsinitiativet (MDRI) 2013.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 26.441.687,65
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Post-completion
Participating organisations:
Ett skyddsnät program
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 2.620.445,99
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Post-completion
Participating organisations:
Stöd till World Development Report 2011 om konflikt, säkerhet och utveckling.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 1.121.835,21
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T20:45:20
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Sverige är, tillsammans med 10 andra länder, medlem i det gemensamma ramverket för budgetstöd (JBSF). Sverige bidrar därmed till JBSFs insatsstyrka (taskforce) och till forskning som underlag till policy och dialog. Bidraget ges genom den s k JBSF Trust Fund. Total budget för perioden 2010-2013 är ca 6 MUSD. Sveriges bidrag är 360 000 USD.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 458.395,69
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Post-completion
Participating organisations:
Countries:
Principal sector:
No information available
Total budget:
-
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
No information available
Activity status:
Participating organisations:
No description given.
Countries:
Principal sector:
No information available
Total budget:
-
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
No information available
Activity status:
Participating organisations:
No description given.
Countries:
Principal sector:
No information available
Total budget:
-
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
No information available
Activity status:
Participating organisations:
Countries:
Principal sector:
No information available
Total budget:
-
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
No information available
Activity status:
Participating organisations:
Stöd till World Development Report 2011 om konflikt, säkerhet och utveckling.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
-
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T20:45:21
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Countries:
Principal sector:
No information available
Total budget:
-
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
No information available
Activity status:
Participating organisations:
Countries:
Principal sector:
No information available
Total budget:
-
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
No information available
Activity status:
Participating organisations:
No description given.
Countries:
Principal sector:
No information available
Total budget:
-
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
No information available
Activity status:
Participating organisations:
Countries:
Principal sector:
No information available
Total budget:
-
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
No information available
Activity status:
Participating organisations:
No description given.
Countries:
Principal sector:
No information available
Total budget:
-
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
No information available
Activity status:
Participating organisations:
Loading projects