BY COUNTRY:
BY REGION:
BY SECTOR:
BY BUDGET:
BY REPORTING ORGANISATION:
CLEAR ALL
Reloading project map
Support to International Development Association (IDA)
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 176.953.016,82
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Ratificering av ett finansieringsavtal gällande den elfte europeiska utvecklingsfonden (EUF 11). Sverige ska betala 896 604 897 euro under perioden för nästkommande fleråriga budgetram (2014-2020)
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 243.698.002,45
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Utbetalning svenskt bidrag till Internationella Utvecklingsfonden (IDA) 2011. IDA 14, IDA 15, IDA 16.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 612.944.281,39
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T20:28:16
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Post-completion
Participating organisations:
Utfärdande av skuldbevis avseende Sveriges bidrag till Gröna klimat fonden 2015-2022.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 583.098.878,99
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Sweden's contribution to the EDF as stipulated by the Internal Agreement and the Cotonou Agreement. The main part of the contribution is managed by the European Commission, whilst a small part is managed by the European Investment Bank. There is thus one donor project number but two channels of delivery. This corresponds to the format used by the Commission.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 551.917.465,56
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Support to the Multilateral Debt Relief Initiative (IDA MDRI)
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 418.831.178,30
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Support to The Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria (GFATM)
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 366.764.691,75
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Utbetalning av det svenska bidraget till Internationella utvecklingsfonden (IDA) för budgetåret 2013.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 333.177.240,07
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T20:30:40
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Support to Global Environment Facility Trust Fund (GEF)
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 283.954.576,60
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Sveriges bidrag till Europeiska utvecklingsfonden (EUF)2011, 2012.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 227.508.213,50
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Post-completion
Participating organisations:
Basstöd till FN:a utvecklingsprogram, UNDP.2011,2012
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 207.965.480,89
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Post-completion
Participating organisations:
Kärnbidrag FN:s flyktingkommissariat (UNHCR)2011.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 185.025.892,29
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Basbudgetstöd till FN:s livsmedelsprogram (WFP) 2011
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 167.972.119,18
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Post-completion
Participating organisations:
Basbudgetstöd till FN:s barnfond UNICEF 2011.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 144.881.612,23
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T20:29:15
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Post-completion
Participating organisations:
Utbetalning av Sveriges bidrag år 2011 och 2012 till FN:s fond för katastrofbistånd (CERF). AT
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 144.047.424,14
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Post-completion
Participating organisations:
Utbetalning till Världsbanken av bidrag för 2012 till Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM).
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 140.347.766,99
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Post-completion
Participating organisations:
Basbudgetstöd UNFPA 2011.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 134.468.246,36
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Post-completion
Participating organisations:
Support to The Multilateral Debt Relief Initiative (AfDF MDRI)
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 116.672.357,18
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Utbetalning av det svenska bidraget till Asiatiska utvecklingsfonden (AsDF) för budgetåret 2013-2020
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 116.168.014,56
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Sveriges bidrag till Europeiska utvecklingsfonden (EUF) 2013.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 107.650.935,95
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
2012- Swedfund bidrag till global utveckling och utvecklingssamarbetets mål bör stärkas ytterligare. Kapitaltillskott för att öka Swedfunds förutsättningar att verka där behoven och utvecklingspotentialen är som störst, behöver verksamheten uppnå en större volym än idag.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 97.619.346,77
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Basbidrag till den globala vaccinalliansen GAVI för budgetåret 2011.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 96.313.875,36
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Post-completion
Participating organisations:
Core Support to UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees. Core contribution to UNHCR to coordinate international action for worldwide protection of refugees and the resolution of refugees problems.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 93.295.820,64
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Del av den svenska påfyllnaden till Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria (GFATM) för perioden 2011-2013.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 92.461.320,35
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Post-completion
Participating organisations:
Core Support to UNHCR, United Nations High Comminssioner fr Refugees core contribution to UNHCR to coordinate International action for worldwide protection of refugees and the resolution of refugees problems.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 89.412.270,47
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Loading projects