BY COUNTRY:
BY REGION:
BY SECTOR:
BY BUDGET:
BY REPORTING ORGANISATION:
CLEAR ALL
Reloading project map
Title: European Development Fund - 9th Fund
Countries:
Principal sector:
Total budget:
GBP £ 792.696.122
IATI identifier:
Start date planned:
1994-04-01
Last updated:
2014-07-31T02:40:59
End date planned:
2014-07-31
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Post-completion
Participating organisations:
Title: European Development Fund (EDF)10 Payments
Countries:
Principal sector:
Total budget:
GBP £ 712.384.378
IATI identifier:
Start date planned:
2008-11-12
Last updated:
2015-07-28T03:15:59
End date planned:
2016-12-31
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Ratificering av ett finansieringsavtal gällande den elfte europeiska utvecklingsfonden (EUF 11). Sverige ska betala 896 604 897 euro under perioden för nästkommande fleråriga budgetram (2014-2020)
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 243.698.002,45
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Sveriges bidrag till Europeiska utvecklingsfonden (EUF) 2013.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 107.650.935,95
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Title: NONBUDSUPPFINAID and CP043 for European Development Fund
Countries:
Principal sector:
Total budget:
GBP £ 5.980.000
IATI identifier:
Start date planned:
2008-12-01
Last updated:
2014-05-05T05:35:09
End date planned:
2010-12-01
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Post-completion
Participating organisations:
Support to Mali CSO through a basket fund mechanism in its phase 2 for the period 2011 to 2015.Co-funded by Canada, Switzerland,Denmark, Sweden and Delegation of EU as programme manager.The programme will provide support to capabilities and involve CSOs at all levels in policy formulation, implementation and evaluation linked to poverty reduction.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 3.034.063,01
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
The project is managed by Forests Monitor, REM's project partner. This project aims to: 1) Contribute to transparency and governance improvement in the Congo Basin forest sector in the context of the FLEGT process implementation. 2) Support the implementation of IM-FLEG in Republic of Congo by Civil Society. 3) Increase Congo Basin Civil Society Organisations (CSOs) capacity to participate in the negotiation or implementation of FLEGT VPAs through the implementation of IM-FLEG mechanisms.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
GBP £ 1.998.121
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2013-02-14T09:42:25+00:00
End date planned:
2013-06-16
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Title: NONBUDSUPPFINAID and P0307 for European Development Fund (EDF) Programme
Countries:
Principal sector:
Total budget:
GBP £ 1.399.999
IATI identifier:
Start date planned:
2007-03-01
Last updated:
2014-05-05T05:35:09
End date planned:
2010-03-01
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Post-completion
Participating organisations:
Nationella Expertprogrammet vänder sig till experter på biståndsfrågor anställda inom Sida och UD. NE kan vara anställda i Bryssel eller på EU Delegation i max 4 år. Huvudsyftet är kunskapsutbyte och att få in fler svenskar i EU.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
US $ 76.767,18
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Post-completion
Participating organisations:
"Background: In november 2010 diende het Congolese Ministerie van Internationale en Regionale samenwerking (Ministčre de la Coopération Internationale et Régionale – MINCIR) bij de Belgische Ambassade te Kinshasa een verzoek in om het project “Appui ŕ la négociation d’un Accord de Partenariat Volontaire FLEGT avec l’Union Européenne en vue de renforcer la gestion durable des ressources forestičres en RDC” te financieren op de budgetaire enveloppe voorzien voor gedelegeerde samenwerking in het ISP 2010-2013. Per Telop 2674 (dd 18/11/2010) werd de Congolese aanvraag vanuit Ambabel te Kinshasa doorgestuurd naar DGD (zie bijlage 5) samen met het projectvoorstel (zie bijlage 4). In dezelfde Telop gaf het bureau van de Attachés een gunstig advies voor de financiering van het project op de budgetlijn gedelegeerde samenwerking. Daar de Ambassade positief stond tegenover het voorstel werd een “Convention de transfert” (MoU) met de vertegenwoordiging van de Europese Commissie ter plaatse onderhandeld. Daar België op dat moment een regering van lopende zaken had, mocht België geen meerjarige verbintenissen aangaan en diende de “Convention de transfert” zich te beperken tot een bedrag van 1.650.000 EUR voor de financiering van de activiteiten van het eerste jaar (zie bijlage 6). Niet de Europese Commissie ter plaatse maar de Europese Commissie te Brussel zou de transferovereenkomst tekenen. Deze laatste vroeg daarbij nog een officiële intentiebrief vanwege België waarbij wij onze minister van ontwikkelingssamenwerking zich verbond de bijdrage van 1.650.000 EUR te betalen (zie bijlage 7). Het ganse dossier samen met de nota (zie bijlage 8) werd begin februari 2011 met gunstig advies van de IF overgemaakt aan de minister van ontwikkelingssamenwerking waarbij zijn akkoord werd gevraagd met de ‘Convention de transfert’ en het projectdocument. Ook werd hem gevraagde de ‘lettre d’intention’ voor de Europese Commissie te willen ondertekenen. Dossier werd vervolgens doorgestuurd naar de Ministerraad waar het op 18 februari 2011 werd aanvaard (zie bijlage 9). Zeventien maanden zijn voorbij gegaan en de transferovereenkomst is nog steeds niet getekend door de EU en er is bijgevolg ook nog geen vastlegging gebeurd. De oorzaak zou liggen bij de Europese Commissie die niet meer akkoord ging met de ‘Convention de transfert’ die enkel de financiering van één werkjaar voorzag en verkeerd speculeerde op de snelle vorming van een nieuwe Belgische regering om dan een meerjarige verbintenis te kunnen ondertekenen. Kortom pas einde mei 2012 ontving de Europese vertegenwoordiging te Kinshasa vanuit de hoofdzetel te Brussel, een finale versie van de transferovereenkomst die werd overgemaakt aan onze Ambassade te Kinshasa. De attaché heeft deze finale versie doorgestuurd naar D1.3 (zie bijlage 10). -- Global objective: L’objectif général du projet est formulé de la maničre suivante :Améliorer la gouvernance forestičre en RDC afin que l’exploitation et le commerce des bois congolais contribuent au développement économique du pays et ŕ la réduction de la pauvreté au niveau local tout en préservant la biodiversité des foręts congolaises et leur contribution aux équilibres environnementaux de la plančte.-- Specific objectives: L’objectif spécifique du projet est donc formulé de la maničre suivante : Le respect du cadre légal et réglementaire de l’exploitation forestičre est amélioré en République Démocratique du Congo grâce ŕ la conclusion d’un Accord de Partenariat Volontaire (APV) avec l’Union Européenne. -- Intended results: Deux résultats directs seront obtenus grâce aux activités qui seront entreprises dans le cadre du projet. Il s’agit de deux résultats réels et évidents qui découleront logiquement des activités du projet : Résultat 1.Un Accord de Partenariat Volontaire (APV) est conclu entre la République Démocratique du Congo et l’Union européenne Résultat 2. Les capacités nationales de la RDC en matičre de bonne gestion et de gouvernance de l’exploitation forestičre sont renforcées "
Countries:
Principal sector:
Total budget:
-
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-01-07T15:28:52
End date planned:
2017-06-30
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
" -- Global objective: Accroître la contribution du Programme de Bonne Gouvernance (PBG) ŕ la mise en œuvre du cadre stratégique pour la croissance et la lutte contra la pauvreté (CSLP), et plus particuličrement ŕ son axe 1 sur la gouvernance -- Specific objectives: Consolider et diffuser dans la Province de Kirundo les résultats structurants obtenus par le PBG dans le domaine de la décentralisation-- Intended results: Le processus de décentralisation des communes de Kirundo, Gitega, Ruyigi, Karusi et Bururi est consolidé"
Countries:
Principal sector:
Total budget:
-
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-01-07T15:28:52
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
No description given.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
-
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-01-07T15:28:52
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Sveriges bidrag till Europeiska utvecklingsfonden (EUF) 2013.
Countries:
Principal sector:
Total budget:
-
IATI identifier:
Start date planned:
Last updated:
2015-07-29T00:00:00
End date planned:
Reporting organisation:
Sector code(s):
Activity status:
Implementation
Participating organisations:
Loading projects